mesimarjasi

Ehdotus työvoimatilanteen helpottamiseksi: Julkisiin kilpailutuksiin määräraha ulkomaalaistaustaisten hoitajien perehdyttämiseen

Kotihoitaja käyttämässä älypuhelinta hoitotilanteessa.

9.2.2023

Ulkomaalaistaustaisten ja ei-suomea äidinkielenään puhuvien hoitajien määrä kasvaa jatkuvasti kaikissa hoivapalveluissa. Heidän roolinsa hoitajapulan ratkaisemisessa on erittäin tärkeä. Tarvitaan kuitenkin uusia toimintamalleja, jotta hoitajien siirtyminen opintojen parista työelämään olisi mahdollisimman sujuva.

Mesimarja on tehnyt kotiin vietäviä hoitopalveluja vuodesta 2018 saakka. Olemme nähneet, kuinka kielitaitoon liittyvät asiat vaikeuttavat ulkomaalaistaustaisten hoitajien työn aloittamista. Esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmien tulkitseminen sekä järjestelmien käyttäminen aiheuttavat haasteita. Käytännössä työ hoidetaan pitkään parityönä hoitajan sekä perehdyttävän henkilön toimesta, mikä sitoo työnantajan resursseja.

Tilanteen helpottamiseksi ehdotamme julkisiin hankintoihin korvamerkittyä määrärahaa ulkomaalaistaustaisten hoitajien perehdyttämisen tueksi. Määrärahan taso voisi olla esimerkiksi 3 % kokonaishankinnan arvosta. Määrärahan avulla työnantaja pystyy resursoimaan riittävän määrän apua ja ohjausta uuden osaajan alkutaipaleelle.

Tuetaan hoitajan kehittymistä itsenäiseksi ammattilaiseksi

Työtehtävien ja itsenäisten työtilanteiden hoitaminen vaatii alussa huomattavan määrän ohjaamista, jotta hoitaja pystyy omaksumaan tarvittavan määrän sanastoa sekä oppii käytännön toimintatavat. Ehdotetulla määrärahalla työnantaja pystyy tarjoamaan perehdytystä pidempään ja sopeuttamaan sen määrää hoitajien erilaisten tarpeiden mukaan.

Kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut edellyttävät hoitoalan ammattilaiselta vahvaa itsenäistä osaamista sekä sosiaalisia taitoja. Oppilaitoksista valmistuu paljon hyviä ulkomaalaistaustaisia hoitajia, mutta vasta varsinaisen hoitotyön tekeminen on tie ammattilaisuuteen. Tämän matkan varrella on tarjottava riittävästi tukea ja ohjausta, jotta koulutukseen sijoitettu resurssi ei mene hukkaan.

Vähennetään virheitä ja parannetaan työtyytyväisyyttä

Kotihoidon ja muiden kotiin vietävien hoitopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle asiakkaalle monipuolinen arki sekä turvata hyvinvointia. On tärkeää varmistaa, että jokaisella on hyvä olla omassa kodissaan. Hyvällä perehdytyksellä pystytään vähentämään hoitovirheiden ja vaaratilanteiden määrää sekä parantamaan näin asiakasturvallisuutta.

Palveluiden tuottamisen ytimessä ovat hyvinvoivat hoitajat, jotka pystyvät tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa. Hyvin hoidettu perehdyttäminen on olennainen osa työntekijän tyytyväisyyttä. Uusien hoitajien työn alkuvaiheeseen panostamalla lisäämme myös hoitajan sitoutumista työhön ja nopeutamme hänen kehittymistään itsenäiseksi osaajaksi.

Herättikö ehdotuksemme ajatuksia? Ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua:

Lauri Oksanen
Kehitysjohtaja
044 309 0678
lauri.oksanen@mesimarjasi.fi

Ville Vuolukka
Toimitusjohtaja
045 854 3393
ville.vuolukka@mesimarjasi.fi

Mesimarjasi Oy
Pyhäjärvenkatu 5 A-rappu 4krs.
33200 Tampere

Asiakaspalvelu 010 411 7700
info@mesimarjasi.fi

Y-tunnus 2913419-2
Sähköinen laskutus
Maventa 003729134192

JÄTÄ MEILLE
SOITTOPYYNTÖ

ANNA PUHELINNUMEROSI:

    2023-10-12T12:38:07+03:00